Metoden frigör din potential både fysiskt och känslomässigt.

Beröring och kommunikation med spända muskler skapar avslappning...

Ett koncept som erbjuder en kombination av information, behandling, rörelse och samtal som därigenom bidrar till medvetenhet och stressminskning .

Centralt på Gärdet, Lokal lämplig för seminarier, kurser och behandlingar uthyres efter överenskommelse.

Om Annika Minnbergh

Personlig växt och hälsa har genom livets olika skiftningar blivit fokus i mitt liv. Vägarna dit är många, så jag har kommit i kontakt med mycket som har bidragit till min kunskap: min universitetsutbildning och därefter flera metoder inom komplementärmedecin.

Den första metod som kom i min väg i början av 1980-talet var Jin Shin Jyutsu, en japansk metod som balanserar energier, både för andra och som egenvård. Jin Shin Jyutsu kallar jag för min livlina eftersom den har hjälpt mig själv i svåra livssituationer.
Läs mer om Jin Shin Jyutsu

I mitten på 80-talet kom Rosenmetoden i min väg! Ett bra sätt att använda min dyrköpta livserfarenhet som kunskap. Jag har arbetat som Rosenterapeut sedan slutet av 80-talet och lärare i Rosenmetoden sedan början av 90-talet och har härigenom fått möjlighet att arbeta i många delar av världen. Jag har haft förmånen att följa Marion Rosen i hennes arbete både i Sverige, Norge och USA. Mitt arbete med Rosenmetoden har sträckt sig över världen: Australien, USA, Frankrike, England, Danmark, Finland, Norge, Sverige och Bosnien.
Tillsammans med andra kollegor i Rosenmetoden har jag arbetat i Bosnien i Sarajevo med att hålla kurser i Rosenmetoden. Erfarenheten av detta har gjort mig övertygad om att Rosenmetoden är ett fredsarbete som kan skapa försoning i de sår som finns efter svåra krigsupplevelser. Rosenmetoden når bortom religion, politik och kultur in till den del av människan där vi alla är lika.
Läs mer om Rosenmetoden


Rosenrörelser är också en utbildning som har givit mig mycket glädje. Först gjorde jag den för min egen del. Nu efter avslutad utbildning delar jag gärna med mig till andra genom att arrangera grupper, och är också villig att komma till dig och din arbetsplats.
Läs mer om Rosenrörelser

Jag tycker mycket om att dela med mig av erfarenheter och kunskap till andra genom att

  1. Hålla föredrag

  2. Hålla kurs och seminarium

  3. Handledare i Rosenmetoden

  4. Individuella möten – behandling och samtal

Min inspiration hämtar jag från samspel med andra människor, med naturen och med djur.

Utbildning till biokemist vid Uppsala Universitet, med fortsatt arbete med utveckling av diagnostiska metoder inom cancer och infektionssjukdomar, med inriktning på immunologi.

Om Annika Minnbergh        Resurser           Litteratur           Länkar           Kontakt

Rosenmetoden

Behandling

Kursverksamhet

Växtkraft

Aktuellt

Information

Uthyrning av lokal

Annika Minnbergh | Firma ACM | 070-952 83 93 | minnbergh@gmail.com

Rosenrörelser i Stockholm


Seminarium med Doris Ankarberg


Kurser i Bosnien


Spidsbergseter inspirationsdagar


BEMER - Vägen till hälsa

Startsida        Behandling         Rosenmetoden        Marion Rosens vision        Jin Shin Jyutsu         Rosenrörelsen        Kursverksamhet              Tällberg