Metoden frigör din potential både fysiskt och känslomässigt.

Beröring och kommunikation med spända muskler skapar avslappning...

Ett koncept som erbjuder en kombination av information, behandling, rörelse och samtal som därigenom bidrar till medvetenhet och stressminskning.

Centralt på Gärdet, Lokal lämplig för seminarier, kurser och behandlingar uthyres efter överenskommelse.

Resurser

Länkar

The Rosen Institute
Läs mer om Marion Rosen och Rosenmetoden

Rosenterapeuters Riksförbund
Yrkesförbund för Rosenterapeuter och Rosenrörelseinstruktörer

Rosenrörelser i Stockholm
Grupper och instruktörer i Stockholmstrakten, även allmän information om Rosenrörelser

Rosen Method International Journal
Internationell webbtidskrift för Rosenterapeuter

Axelsons Gymnastiska Institut
Grundutbildning i Rosenmetoden

Doris Ankarberg
Gemensamma semnarier – läs även mer under Kurser i Rosenmetoden

Jin Shin Institute
Läs mer om Jin Shin Jyutsu på

Litteratur

Rosenmetoden
Kroppsbehandling för bättre livskvalitet
Marion Rosen med Susan Brenner

The Rosen Method of Movement
Marion Rosen m fl

Rosenmetoden
Elaine Mayland

Film

The Rosen Method, dokumentär om Rosenmetoden
100 minuter med norsk och engelsk text
För mer information kontakta Annika Minnbergh

World Massage Forum
En film där Marion Rosen intervjuas av Hans Axelson (på engelska).
En DVD-film baserad på samma intervju kan även köpas från tidskriften
Massage & Kroppsvård

Om Annika Minnbergh        Resurser           Litteratur           Länkar           Kontakt

Rosenmetoden

Behandling

Kursverksamhet

Växtkraft

Aktuellt

Information

Uthyrning av lokal

Annika Minnbergh | Firma ACM | 070-952 83 93 | minnbergh@gmail.com

Rosenrörelser i Stockholm


Seminarium med Doris Ankarberg


Kurser i Bosnien


Spidsbergseter inspirationsdagar


BEMER - Vägen till hälsa

Startsida        Behandling         Rosenmetoden        Marion Rosens vision        Jin Shin Jyutsu         Rosenrörelsen        Kursverksamhet              Tällberg